Z.A.V.

Z.A.V. is de afkorting voor een Zelf Aangebrachte Voorziening.

Kortom het staat voor alles wat u zelf in uw huurwoning verandert.
Een stuk muur weg, een stuk erbij, een andere kamerdeur, tegels in de douche en ga zomaar door.

Tot voor kort was het zo dat u voor het aanbrengen van dergelijke veranderingen toestemming nodig had van de eigenaar. En als deze dwarslag had u het nakijken. Nog erger werd het als u de voorziening zonder toestemming had aangebracht. Bij het verlaten van de woning werd u dan gedwongen om de veranderingen ongedaan te maken. Meestal een onverwachte onkostenpost.

Daar is nu verandering in gekomen. U moet nog wel toestemming voor de ZAV vragen. Deze kan echter alleen door de verhuurder worden geweigerd wanneer hij kan aantonen dat door die verandering de woning minder waard wordt (en dus minder verhuurbaar) of dat het technisch niet mogelijk is. Ook moet de verhuurder binnen acht weken de aanvraag afhandelen.
Wanneer verhuurder de toestemming niet verleent kan huurder de toestemming afdwingen via de kantonrechter.
Ook is het mogelijk geworden dat huurder en verhuurder een vergoeding afspreken wanneer er door de ZAV sprake is van een duidelijke verbetering van de woning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact op met uw huurdersvereniging.