Sociale woningbouw

Rond 1900 werd de woningwet vastgesteld.

De wet bevat verschillende voorschriften omtrent de volkshuisvesting en de subsidiƫring van de bouw.

Deze woningbouw kwam geheel voor rekening van de overheid. De uitvoering kwam in handen van de gemeenten en/of woningbouw-verenigingen.

De op grond van deze wet gebouwde woningen werden woningwetwoning genoemd.

In het begin van de jaren zestig droegen veel gemeenten hun woningbestand over aan woningbouwverenigingen of stichtingen (woningcorporaties).

De primaire taak van deze organisaties is de verplichting zorg te dragen voor huisvesting van minder draagkrachtigen.

Bijna alle woningen van de woningcorporaties vallen onder de werking van de Huurprijzenwet Woonruimte.