Servicekosten

Vaak wordt in het huurcontract de afspraak gemaakt dat verhuurder een aantal extra diensten levert, b.v. ramen schoonmaken, dakgoten vegen, e.d.
In het huurcontract staat een opsomming van de diensten die geleverd worden en welke prijs daarvoor moet worden betaald.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen in rekening worden gebracht.
De periode waarover servicekosten worden berekend is één kalenderjaar. Maandelijks betaalt u een voorschot.
Binnen zes (6) maanden na het verstrijken van de periodedient u een afrekening te ontvangen.
Hierbij wordt meegedeeld of u terugontvangt of moet bijbetalen.
Ook wordt het nieuwe maandbedrag kenbaar gemaakt. Wijziging in de te leveren diensten kan alleen in overleg.

In het werkingsgebied van het kantongerecht Emmen mogen de onderhoudskosten voor verwarming, lift en hydrofoor niet verwerkt worden in de service kosten.
De kantonrechter in Emmen heeft bepaald dat deze kosten in de huurprijs zijn verwerkt.

De rekeningen van de dienstverleners zijn opvraagbaar bij de verhuurder binnen een maand na ontvangst van de afrekening.