Particulier woningbouw

(Institutionele) beleggers zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bouwen woningen als kapitaalbelegging.

Zij trachten dan ook door de huuropbrengst een zo hoog mogelijk rendement te halen.
Ze willen met de verhuur van deze woningen dus feitelijk alleen maar winst maken op de investering.

Alhoewel de woningen over het algemeen wat luxer zijn uitgevoerd, liggen de huurprijzen vaak beduidend hoger dan bij woningen van een woningcorporatie.

De Huurprijzenwet Woonruimte is alleen van toepassing als de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.