Motiveringsverplichting

Het kabinet heeft onlangs besloten aan verhuurders de verplichting op te leggen om huurverhogingen die het percentage van de inflatie te boven gaan nader toe te lichten.
Deze verplichting gaat in op 1 juli 2001

Verhuurder moet behalve het verstrekken van een puntenlijst, waarop de kwaliteit van de woonruimte in onderdeel in punten is weergeven antwoord geven op de volgende vragen:

Algemene doelstelling
Vraag 1: Wat is het totaal aantal woningen van de verhuurder?
Vraag 2: Wat is het gemiddelde huurverhogings- percentage van deze woningen?
Vraag 3: Wat is/zijn de achtergronden voor de huurverhoging?

  1. Gewenst huurprijsniveau in relatie tot de kwaliteit
  2. Financiƫle overwegingen/kosten ontwikkelingen
  3. Investeringen
  4. Afspraken met de gemeente/huurdersorganisatie i.h.k. van de Wet op het overleg.

Toelichting………………………………………………………………..

Onderhoud en verbeteringsbeleid
Vraag 4: Wat zijn de voorgenomen onderhouds- activiteiten voor de onderhavige woningen in het lopende en het komende jaar.

  1. Planmatig onderhoud
  2. Groot onderhoud
  3. Woningverbetering

Toelichting…………………………………………………………………

Huurprijs ten opzichte van de kwaliteit
Vraag 5: Welk percentage van de maximale huurprijsgrens bedraagt de huurprijs van de betreffende woning na huurverhoging?