Maximale huurprijs

De wettelijk maximaal vastgestelde huurprijs wordt berekend aan de hand van het
Woningwaarderingssysteem, de zogenoemde puntentelling.
Hierbij worden punten toegekend aan bijvoorbeeld vloeroppervlak, aantal vertrekken, soort
verwarming, e.d.
Vervolgens worden alle punten bij elkaar opgeteld.
Aan de eerste 80 punten van de woonruimte wordt bedrag_x per punt toegekend. (in 1999 was dat ƒ 8,48 per punt)
Aan de overige punten (met een maximum van 170) wordt bedrag_y per punt toegekend. (in 1999 was dat ƒ 9,31 per punt). Voor woningen met meer dan 250 punten gelden afwijkende regelingen.
Door te vermenigvuldigen en op te tellen wordt de maximale huurprijs berekend.

De maximaal redelijke huurprijs is vaak zodanig hoog dat in veel gevallen de woning voor een lager bedrag zal worden verhuurd.Er wordt dan over het algemeen een zodanig hoge huurprijs berekend dat de woningen verhuurbaar blijken.

Deze regeling geldt niet voor geliberaliseerde woningen.