De huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke commissie, die uitspraken doet over huurprijsgeschillen tussen huurders en verhuurders.

Met ingang van 1 mei 2001 zullen de elf regionale secretariaten worden omgevormd naar één nieuwe centrale organisatie Er komt één landelijke vestiging met een callcenter.

Het callcenter is vanaf 1 mei 2001 op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0800-4887243.
De openingstijden zijn op werkdagen van 08.30 uur – 17.30 uur.
Vanaf het najaar worden deze tijden verruimd naar 08.00 – 20.00 uur.

Bij het callcenter kunt u terecht met vragen over huurprijswetgeving, (lopende) procedures en kunt u voorlichtingsmateriaal aanvragen.

In de regio blijft de persoonlijke voorlichting voorlopig op afspraak verzorgd. U kunt deze afspraak via het callcenter maken.

Adresgegevens:
Secretariaat van de Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
tel: 0800 – 4887243 (0800-huurcie)
fax: 070 – 3754200
Homepage: www.huurcommissie.nl