Bezwaartermijn servicekosten

Servicekosten worden berekend over een periode van 12 maanden, dus niet over een kalenderjaar.
De verhuurder mag de rest van het lopende jaar en het daarop volgende jaar gebruiken om de afrekening te sturen (verzendtermijn).
De huurder heeft een periode van 2 jaren na ontvangst van de afrekening, om bezwaar aan te tekenen tegen de afrekening.

Een voorbeeld:
Stel uw servicekostenperiode loopt van:
1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999.
U dient de afrekening dan uiterlijk 31 december 2000 te ontvangen.
Uw bezwaartermijn loopt dan tot en met 31 december 2002

Een vreemde zaak is echter het volgende:
Aan het niet voldoen aan de verzendtermijn door de verhuurder zijn geen sancties verbonden.
Wanneer in bovenvermeld voorbeeld u de rekening pas ontvangt op 1 januari 2003 is verhuurder voor de wet wel in gebreke gebleven maar daar houdt het dan ook op.

Uw bezwaartermijn is echter expliciet in de wet geregeld.

Het blijkt dan ook dat in dit geval uw wettelijke bezwaarperiode is verstreken en u niets anders kunt doen dan (eventueel) betalen.

De Huurdersfederatie heeft deze onrechtvaardigheid in een brief aan de Staatssecretris aan de orde gesteld en er op aangedrongen dit bij de behandeling van de wetswijzigingen in de tweede trance aan de orde te stellen en in deze onrechtvaardigheid te voorzien.