Informatie

Verenigingsbureau: Secretariaat: Torenvalk 31, 7827 Emmen
Telefoon:        +31 (06) 46821293
Internet:         http://www.huurdersverenigingrietlanden.nl
Emailadres:      info@huurdersverenigingrietlanden.nl
Financiën:           Torenvalk 31, 7827 HM Emmen
Telefoon:                +31 (06) 46821293
Bankrekening:       NL05INGB0003177844
Verenigingsblad: “De Huurder” (verschijnt 3x per jaar)
Contributie: € 6,= (1 jauari 2018 – 31 december 2018)
Aangesloten bij: Huurdersfederatie te Emmen
Nederlandse Woonbond
Aantal leden:  194 (per 1 Januari 2018)
Aantal woningcomplexen: 15 ( 435 woningen )

In bijna elk complex is een vertegenwoordiger (contactpersonen) van de vereniging actief.