Home

Huurdersvereniging De Rietlanden is opgericht in 1988 met het doel de belangen van huidige en toekomstige huurders van een woning in de particuliere sector in de Emmer woonwijk De Rietlanden te behartigen.

Dit geldt zowel de zaken die betrekking hebben op de woning als de zaken op het gebied van de woonomgeving en de verkeersveiligheid.

Zij onderhoudt hierbij contacten met de beheerders/ eigenaren van de woningen, de wijkvereniging, de gemeente en de regiopolitie.

De huurdersvereniging telt ongeveer 188 (per 1 januari 2018)  leden en bevat 15 wooncomplexen ( 435 woningen ).

De vereniging is aangesloten bij de  Huurdersfederatie te Emmen en de Nederlandse Woonbond.